DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 05.10.2021 15:21:28 

KARANTÉNNA STANICA  TOPOĽČANY

DARCOVIA

Prevaha človeka nad nižšími živočíchmi neznamená, že nižšie živočíchy by mali byť obeťami vyšších, ale že vyššie bytosti by mali ochraňovať nižšie, že by mali jedny druhým pomáhať, tak ako pomáha človek človeku.

Mahátma Gándhí

 
Zoznam darcov, ktorí nám dobrovoľne pomáhajú.

ĎAKUJEME, ŽE NÁM POMÁHATE POMÁHAŤ !


Zoznam zbierka KS Topoľčany

  

Karolína Štreicherová                   10,-€

Veronika Rešetková st.                 20,-€

Lucia Čuziová                              10,-€

Ondrej Kišac                              10,-€

Marián Dolník                               5,-€

Želmíra Remeňová                        5,-€

Martina Ondrušová                        5,-€

Jefferson Kenji                             20,-€

Jozef Vybošťok                             5,-€

Martin Bučko                               10,-€

Dušan Selecký                              16,-€

Mária Janušová                             5,-€

Boris Sedlár                                 20,-€

Stanislav Kalník                            20,-€

Veronika Rešetková ml.                 35,-€

R.M.                                           100,-€

Lucia, Silvia Tomanová                   20,-€ + 10kg granúl, 6 konzerv, deky, matrace,   

                                                                           koberce 

Miroslava Gogová                          10,-€

Alžbeta Kolníková                           30,-€

Lucia Ševčíková Zacharová             20,-€

Kvetoslava Kmeťová                      50,-€

P.K.                                              15 -€

 

 

Veronika Galová          staré obojky, náhubok, maškrty

Boris Sedlár                matrace, paplóny, staré oblečenie

Kazimír Galbavý          10kg granúl, 4 konzervy

Katarína Daňová         40kg granúl, 4 konzervy

Jarka Snoopová          20kg granúl, 10 konzervy

Drahomír Trsťan         20kg granúl, teplé oblečenie, maškrty, paplóny

Karol Smatana            10kg granúl

Alexandra Jurkovičová  vodítka a obojky

 

                   ĎAKUJEME

 

A tiež ĎAKUJEME  Veronike Rešetkovej  a Veronike Smatanovej ktoré zbierku zorganizovali .

 

ROK 2010

Račko Peter - 2,00 Eu

p.Dajčárová - 0,76 Eu

neznámy - 0,54 Eu

Zachar Jozef - 10,00 Eu

p.Dajčárová - 0,84 Eu

p.Dajčárová - 0,30 Eu

p.Čavojská - 1,00 Eu

p.Darina - 1,00 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

MUDr.Márius Meluš - 10,50 Eu

p.Dajčár - 0,88 Eu

p.Sivčová - 11,00 Eu

p.Machová - 1,00 Eu

p.Katráková - 2,55 Eu

p.Čavojská - 0,84 Eu

p.Dajčárová - 0,84 Eu

Maroš Černák - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,76 Eu

Kvetoslava Kmeťková - 5,00 Eu

Maroš Černák - 1,00 Eu

p.Kopcová - 2,00 Eu

neznáma - 3,00 Eu

p.Sivčová - 6,00 Eu

Peter Pavlík + Zuzana Augustíniová - konzervy v hodnote 4,80 Eu (5x0,96 eu)

p.Dajčárová - 1,03 Eu

rodina Kmeťková - 9,10 Eu

p.Dajčárová - 0,28 Eu

p.Kajanková - 0,40 Eu

Maroš Černák - 1,00 Eu

MUDr.Márius Meluš - 2,40 Eu

p.Melušová - 2,00 Eu

p.Čavojská - 1,17 Eu

p.Dajčárová - 0,76 Eu

neznáma - 0,93 Eu

p.Sivčová - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,33 Eu

Adam Mošať - 0,20 Eu

neznámy - 0,59 Eu

Peter Pavlík + Zuzana Augustíniová - konzervy (5x400g)

p.Dajčárová - 0,67 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

MUDr.Márius Meluš - 2,50 Eu

p.Rybanská - 1,12 Eu

p.Čavojská - 1,40 Eu

p.Černáková - 3,45 Eu

p.Dajčárová - 0,84 Eu

p.Rybanská - 0,12 Eu

p.Maja - 2,20 Eu

Kvetoslava Kmeťková - 6,00 Eu

p.Čavojská - 0,17 Eu

p.Michalková - 0,50 Eu

p.Dajčárová - 0,76 Eu

p.Rybanská - 0,57 Eu

MUDr.Márius Meluš - 2,50 Eu

Černák Maroš - 0,80 Eu

p.Čavojská - 1,17 Eu

p.Kopcová - 2,00 Eu

Černák Maroš - 1,30 Eu

p.Dajčár - 0,76 Eu

p.Kopcová - 1,78 Eu

neznáma - 0,50 eu

p.Dajčárová - 0,26 Eu

p.Čavojská - 0,47 Eu

p.Čavojská - 1,14 Eu

Černák Maroš - 2,00 Eu

Dena a Marika Zdichavské - 3,00 Eu

p.Regina - 0,50 Eu

Černák Maroš - 0,50 Eu

Malčáková Helena - 0,50 Eu

MUDr.Márius Meluš - 4,00 Eu

Černák Maroš - 0,40 Eu

p.Dajčárová - 1,64 Eu

Černák Maroš -1,30 Eu

Ševčíková Veronika - 5,00 Eu

Kmeťková Kvetoslava - 0,30 Eu

p.Dajčárová - 0,88 Eu

Gogola Ladislav - 10,00 Eu

p.Dajčárová - 0,30 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

neznámy - 10,00 Eu

Černák Maroš - 0,30 Eu

p.Lavová - 1,80 Eu

p.Dajčár - 0,42 Eu

Peter Pavlík + Zuzana Augustíniová - konzervy (1.240g) + granule (2x2kg)

Černák Maroš - 2,30 Eu

p.Dajčárová - 0,14 Eu

Kmeťková Kvetoslava - 3,60 Eu

p.Arpášová - 3,00 Eu

p.Darina - 5,00 Eu

p.Justusova -8,00 Eu

p.Cvancigerová - granule  (10kg)

Černák Maroš - 1,60 Eu

p.Čavojská - 1,00 Eu

neznámy - 0,40 Eu

p.Dajčárová - 1,00 Eu

p.Arpášová - 0,50 Eu

MUDr.Márius Meluš - 12,00 Eu

 

Tiež ĎAKUJEME všetkým , ktorí nám doniesli krmivo a teplé veci pre psíkov priamo do karantény.

 

 

ROK 2009

 

Ing.Juraj Chudý - poskytuje auto

Pazallová Petra - poskytuje auto + fotoaparát

Hanesová Marcela - poskytuje kancelárske potreby

Kollár Kristián - 0,10 Eu

Rous David - 10.000,- Kč

Ševčíková Veronika - 1,50 Eu

sl.Škreková - 0,34 Eu

p.Rybanská - 0,70 Eu

p.Dajčárová - 0,19 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

MUDr.Meluš Márius - 1,00 Eu

sl.Csákyová - 0,07 Eu

Ďuráková Monika - 16,60 Eu

Cagan Radomír - 5,00 Eu

sl.Babčanová - 2,00 Eu

sl.Fischerová - 0,27 Eu

p.Dajčárová - 0,76 Eu

p.Pikusová - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,26 Eu

p.Rybanská - 0,30 Eu

p.Lavová - 0,36 Eu

Černák Maroš - 0,88 Eu

sl.Csakyová - 0,17 Eu

p.Dajčárová - 0,58 Eu

Holbová Martina - 1,10 Eu

p.Rybanská - 0,45 Eu

p.Čertek - 0,48 Eu

Krajčík Robo - 8,00 Eu

p.Dajčárová - 0,64 Eu
Milan Čakajda - 100Eu

Tomáš - 1,20 Eu

p.Kopcová - 1,00 Eu

p.Černáková - 2,36 Eu

MUDr.Meluš Márius - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,78 Eu

Jojo+Alik - 1,10 Eu

Černák Maroš - 2,00 Eu

p.Hlaváček - 1,00 Eu

p.Lavová - 1,00 Eu

sl.Škreková - 0,30 Eu

sl.Škreková - 0,60 Eu

sl.Košecká - 2,00 Eu

Renáta+Fluke - 3,00 Eu

Krošláková M.+Hanesová M. - 9kg granúl

Švelka Milan - 40kg granúl v hodnote 70,00 Eu

p.Katráková - 1,34 Eu

p.Csákyová - 0,17 Eu

p.Černáková - 2,36 Eu

Holbová Martina - 2,00 Eu

p.Dajčárová - 0,26 Eu

p.Csákyová - 0,07 Eu

MUDr.Meluš Márius - 2,00 Eu

Černák Maroš - 1,40 Eu

p.Katráková - 0,95 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

Renáta + Fluke - 3 Eu

p.Candráková - 0,10 Eu

p.Csákyová - 0,57 Eu

p.Dajčárová - 0,76 Eu

p.Bisaková - 1,04 Eu

p.Rybanská - 0,71 Eu

p.Adamkovičová - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,82 Eu

Černák Maroš - 1,40 Eu

Maca - 0,02 Eu

Mihál Tomáš - 1,00 Eu

Lobotková Miriama - 0,40 Eu

p.Katráková - 1,34 Eu

Rudo - 4,32 Eu

Černák Maroš - 0,87 Eu

Tomáš - 2,00 Eu

Alik + Jojo - 1,85 Eu

p.Milka - 0,30 Eu

p.Dajčárová - 1,60 Eu

Černák Maroš - 0,70 Eu

p.Lavová - 0,34 Eu

p.Csákyová - 0,17 Eu

p.Košecká - 1,00 Eu

Lobotková Miriama - 2,00 Eu

Ševčíková Veronika - 5,00 Eu

Černák Maroš - 1,40 Eu

p.Milka - 0,50 Eu

neznáma - 2,00 Eu

Kmeťková Kvetoslava - 10,00 Eu

p.Rybanská - 0,17 Eu

p.Machová - 0,50 Eu

p.Dajčárová - 0,72 Eu

p.Kopcová - 0,25 Eu

MUDr.Meluš Márius - 1,00 Eu

p.Kazmérová - 0,80 Eu

p.Černáková - 2,00 Eu

Krajčík Robo - 5,00 Eu

p.Rybanská - 0,44 Eu

p.Kopcová - 0,54 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

rod.Šebestová - 2,00 Eu

J+M Jamrich - 0,10 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,34 Eu

Krajčík Robo - 2,20 Eu

Černák Maroš - 2,00 Eu

Lacikoví - 10kg granúl v hodnote 16,90 Eu

Lacikoví - 5,00 Eu

p.Kesely - 5,00 Eu

p.Darina - 3,00 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

neznáma - 0,60 Eu

p.Kopcová - 1,83 Eu

p.Dajčárová - 0,24 Eu

Černák Maroš -1,00 Eu

Kmeťková Kvetka - 5,10 Eu

p.Csákyová - 0,17 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

p.Milka - 1,00 Eu

p.Dajčárová - 0,10 Eu

p.Čavojská - 2,00 Eu

p.Schwarzová - 0,73 Eu

neznáma - 0,27 Eu

p.Dajčárová - 1,02 Eu

p.Lavová - 1,00 Eu

p.Horská - 10,00 Eu

Černák Maroš - 1,00 Eu

Čakajda Milan - 60kg granúl v hodnote 87,00 Eu

 

 

 

ROK 2008

Janček Tomáš - 15,- Sk
Beáta + Štefan - 100,- Sk
p.Kazmér - 20,- Sk
p.Černáková - 13,- Sk
p.Darina - 50,- Sk
p.Martišková - 20,- Sk
sl.Škreková - 10,- Sk
sl.Mrižová - konzervy Propesko - 8x
Fa.Brueckner - 1.180,- Sk (zozbierala p.Marcela Barboríková)
p.Kazmér - 20,- Sk
Černák Maroš - 30,- Sk
p.Čavojská - 100,- Sk
Renáta + Fluke - 55,- Sk
p.Vrábel - 120,- Sk
Janček Tomáš - 20,- Sk
sl.Mrižová - 6,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
Lobotková Miriama - 20,- Sk
Krajčík Robo - 110,- Sk
Janček Tomáš - 30,- Sk
p.Keseli - 200,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
p.Dajčárová - 24,- Sk
p.Škultétyová - 70,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
p.Krížová - 33,- Sk
Ševčík Michal - 10,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
Lobotková Miriama - 20,- Sk
p.Sivčová - 33,50 Sk
neznáma - 9,- Sk
Janček Tomáš - 10,- Sk
p.Katriňáková - 20,- Sk
Laurínska Renáta - 150,- Sk
p.Arpášová - 40,- Sk
Holbová Martina - poskytuje auto + pohonné hmoty

Pazalová Petra - poskytuje auto + fotoaparát

Ing.Juraj Chudý - poskytuje auto

Hanesová Marcela - poskytuje kancelárske potreby

p.Kollárová - 20,- Sk

p.Kazmérová - 10,- Sk

Černák Maroš -20,- Sk

p.Božiková - 100,- Sk

Janček Tomáš - 15,- Sk

p.Medeková - 20,- Sk

p.Doležajová - 12,- Sk

Holbová Martina - 50,- Sk

neznáma - 12,- Sk

p.Doležajová - 20,- Sk

Cernák Maroš - 20,- Sk

Krajčík Robo - 20,- Sk

sl.Škreková - 14,- sk

p.Kutňanský - 20,- Sk

p.Valapková - 20,- Sk

p.Čavojská - 25,- Sk

p.Schwarz - 20,- Sk

Lobotková Miriama - 20,- Sk

Holbová Martina - 10,- Sk

p.Doležajová - 16,- Sk

p.Černáková - 20,- Sk

p.Katráková - 20,- Sk

p.Lauková - 100,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

Renáta + Fluke - 100,- Sk

p.Schwarzová - 20,- Sk

p.Kazmérová - 130,- Sk

p.Kazmérová - 10,- Sk

Černák Maroš - 30,- Sk

p.Schwarzová - 20,- Sk

p.Katráková - 28,- Sk

p.Arpášová - 100,- Sk

p.Pivarčik - 500,- Sk

p.Vozníková - 100,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

p.Schwarzová - 12,- Sk

p.Kesely - 100,- Sk

Beáta + Štefan - 100,- Sk

p.Katriňáková - 40,- Sk

Ševčíková Veronika - 40,- Sk

Ďuráková Monika - 20,- Sk

p.Darina - 20,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

p.Kazmérová - 10,- Sk

Mihál Tomáš - 100,- Sk

Lucia - 20,- Sk

p.Ružička - 20,- Sk

Mihál Tomáš - 800,- Sk

p.Schwarzová 20,- Sk

p.Zubeková - 50,- Sk

p.Urbanovská - 50,- Sk

p.Kubačková - 100,- Sk

p.Čavojská - 38,- Sk

p.Černáková - 30,- Sk

Janček Tomáš - 10,- Sk

p.Kopcová - 10,- Sk

p.Katriňáková - 20,- Sk

sl.Škreková - 7,50 Sk

p.Rybanská - 100,- Sk

p.Černáková - 41,- Sk

Ing.Chudý Juraj - 20,- Sk

p.Schwarzová - 20,- Sk

p.Rybanská - 50,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

sl.Škreková - 6,- Sk

p.Kopcová - 30,- Sk

p.Katráková - 10,- Sk

p.Ďurišová - 4,- Sk

p.Lavová - 23,- Sk

p.Černáková - 14,- Sk

p.Urbanovská - 60,- Sk

p.Katráková - 31,- Sk

p.Katráková - 24,- Sk

neznáma - 20,- Sk

p.Černáková - 20,- Sk

p.Darina - 50,- Sk

p.Kazmérová - 20,- Sk

p.Lavová - 13,- Sk

p.Katráková - 15,- Sk

p.Božiková - 100,- Sk

p.Kopcová - 10,- Sk

Ďuráková Monika - 20,- Sk

Hronkovič Jozef - 40,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

p.Lívia - 8,- Sk

p.Schwarzová - 50,- Sk

Trenčanský Andrej - 1.000,- Sk

p.Droppová - 20,- Sk

p.Katráková - 27,- Sk

p.Urbanovská - 50,- Sk

p.Adamkovičová - 20,- Sk

Krajčík Robo - 100,- Sk

p.Adamkovič - 15,- Sk

p.Rybanská - 20,- Sk

Jojo + Alik - 67,- Sk

p.Lauková - 48,- Sk

Ing.Chudý Juraj - 120,- Sk

sestry Kmeťové - 40,- Sk

p.Kopcová - 24,50 Sk

p.Sivčová - 25,- Sk

p.Kazmérová - 20,- Sk

p.Černáková - 30,- Sk

p.Rybanská - 20,- Sk

p.Doležajová - 11,- Sk

p.Lavová - 10,50 Sk

p.Lívia - 18,- Sk

p.Schwarzová - 20,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

p.Katráková - 38,- Sk

p.Lavová - 24,- Sk

p.Katriňáková - 20,- Sk

MUDr.Meluš Márius - 120,- Sk

p.Rybanská - 20,- Sk

MVDr.Gerlachov - 100,- Sk

p.Lívia - 8,- Sk

p.Čavojská - 23,- Sk

Černák Maroš - 20,- Sk

p.Lívia - 20,- Sk

p.Čavojská - 18,- Sk

p.Čavojská - 15,- Sk

p.Machová - 20,- Sk

p.Rybanská - 20,- Sk

p.Kesely - 150,- Sk

p.Urbanovská - 20,- Sk

MUDr.Meluš Márius - 50,- Sk

Kmeťko Marián - 50,- Sk

p.Čavojská - 18,- Sk

p.Rybanská - 30,- Sk

Trenčanský Andrej - 415,- Sk

Zacharová Lucia - 50,- Sk

p.Lavová - 15,- Sk

p.Kazmérová - 30,- Sk

p.Košíková - 20,- Sk

Ševčíková Veronika - 100,- Sk

p.Čavojská - 27,- Sk

p.Darina - 100,- Sk

Černák Maroš - 70,- Sk

p.Machová - 20,- Sk

p.Katrák - 2.500,- Sk

Ing.Hudec - 5.000,- Sk

Jojo+Alik - 40,- Sk

MUDr.Meluš Márius - 20,- Sk

p.Čavojská - 58,- Sk

p.Paulíková - 20,- Sk

p.Hubová - 40,- Sk

p.Pupalová - 110,- Sk

manželia Kmeťkoví - 500,- Sk

Krošláková Mária - 120,- Sk

manželia Jamrichoví - 26,50 Sk

Ďuráková Monika - 500,- Sk

MUDr.Justusová - 300,- Sk

Noisten Martin - 2.988,20 Sk

Ing.Rafaj Robert - 1.000,- Sk

Ondrejka Erik - 1.000,- Sk

Ďuráková Monika - 500,- Sk

 

 

 

ROK 2007

Zdichavská Denisa - 10,- Sk

Hronkovič Jozef 15,50,-Sk
p.Navarová - 22,- Sk
p.Kazmér - 20,- Sk
Janček Tomáš - 5,- Sk
p.Jonášek - 19,- Sk
Zdichavská Denisa - 100,- Sk
p.Dajčarová - 100,- Sk
Krošláková Mária - 200,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
p.Brosch - 10,- Sk
p.Marková - 20,- Sk
sl.Chobotová - 22,- Sk
Balážová Marcela - 60,- Sk
Merašický Tomáš - poskytuje auto + pohonné hmoty
Ševčíková Veronika - 100,- Sk
ANF + PRECEPT + STAR PRO - ARMINUS, s.r.o.
- krmivo
p.Kesely - 200,- Sk
p.Remišová - 24,- Sk
Zacharová Lucia - 100,- Sk
p.Pápay - 54,- Sk
neznámy - 20,- Sk
neznáma - 6,- Sk
p.Kubina - 10,- Sk
Krošláková Mária - 331,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
Janček Tomáš - 28,- Sk
neznámy - 19,- Sk
neznámy - 12,- Sk
Krošláková Mária - krmivo
ALMUS, s.r.o.
- krmivo
p.Bisaková - 15,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
Pazallová Petra - 200,- Sk
Pazallová Petra - poskytuje auto
Mikulášová Kristína - poskytla auto

Hanesová Marcela - poskytuje kancelárske potreby
sl.Hodálová - 4,- Sk
Ševčíková Veronika - 100,- Sk
p.Vozníková - 20,- Sk
neznáma - 7,- Sk
Ševčíková Veronika - 100,- Sk
Černák Maroš - 10,- Sk
Andrej Wiedermann (AWLUX
) - 400,- Sk
p.Kollárová - 40,- Sk
Ondruš Tomáš - 10,- Sk
Balážová Marcela - 20,- Sk
p.Dajčarová - 55,- Sk
Bezáková Zuzana - 70,- Sk
Janček Tomáš - 15,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
p.Kollárová - 50,- Sk
p.Kozáková - 32,- Sk
Miro - 1,50 Sk
p.Bisaková - 46,-Sk
p.Bisaková 50,- Sk
neznáma - 25,- Sk
Černák Maroš - 10,- Sk
p.Fajčová - 5,- Sk
p.Hlavačková - 30,- Sk
neznáma - 16,- Sk
sl.Škreková - 6,- Sk
sl.Bisaková - 40,- Sk
sl.Chobotová - 10,- Sk
neznáma 10,- Sk
p.Katráková - 8,- Sk
p.Matejová - 20,- Sk
p.Zubatá - 40,- Sk
p.Dajčarová - 37,- Sk
Černák Maroš - 10,- Sk
Holbová Martina - 5,- Sk
p.Šišková - 23,- Sk
p.Babušíková - 3,- Sk
Alik + Jojo - 76,- Sk
Černák Maroš - 10,- Sk
p.Vozníková - 20,- Sk
Holbová Martina - 25,- Sk
p.Gerši - 50,- Sk
p.Révayová - 20,- Sk
Janček Tomáš - 20,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
p.Bokrošová - 20,- Sk
p.Škreková - 6,- Sk
p.Velčická - 10,- Sk
Neznáma - 20,- Sk
p.Katráková - 15,- Sk
Černák Maroš - 22,- Sk
p.Révayová - 20,- Sk
Holbová Martina - 30,- Sk
Krajčík Robo - 100,- Sk
Pavlík Peter - 25,- Sk
p.Krasulová + p.Šípošová - 25,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
Zacharová Lucia - 20,- Sk
sl.Škreková - 6,- Sk
p.Keseli - 200,- Sk
p.Novotná - 26,- Sk
Holbová Martina - 10,- Sk
p.Kollárová - 20,- Sk
Bezáková Zuzana - 30,- Sk
Neznáma - 20,- Sk
p.Šestáková - 9,- Sk
Hronkovič Jozef - 5,50 Sk
Holbová Martina - 40,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
sl.Škreková - 3,50 Sk
Krošláková Mária - 10,- Sk
p.Bačkadyová - 20,- Sk
p.Rybanová - 10,- Sk
Krošláková Mária - 81,- Sk
p.Révayová - 20,- Sk
p.Krasulová - 10,- Sk
p.Šestáková - 15,- Sk
p.Katriňáková - 20,- Sk
Ševčíková Veronika - 100,- Sk
Ševčík Michal - 20,- Sk
p.Kazmér - 20,- Sk
p.Černáková - 50,- Sk
sl.Škreková - 5,- Sk
Bezáková Zuzana - 80,- Sk
p.Schwarz - 20,- Sk
Janček Tomáš - 20,- Sk
p.Velčická - 20,- Sk
p.Velčická - 28,- Sk
Lobotková Miriama - 10,- Sk
Ševčíková Veronika - 200,- Sk
p.Kazmérová - 10,- Sk
p.Beáta - 50,- Sk
p.Kováčik - 40,- Sk
p.Doležajová - 20,- Sk
Malčáková Helena - 10,- Sk
p.Kajanková - 8,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
p.Belianska - 100,- Sk
p.Dajčarová - 87,- Sk
p.Krempaská - 20,- Sk
neznáma - 5,- Sk
Holbová Martina - 20,- Sk
Sivčová Eva - 63,50 Sk
Malčáková Helena - 30,- Sk
Zdichavská Denisa - 20,- Sk
sl.Škreková - 8,- Sk
neznámy - 44,- Sk
Černák Maroš - 10,- Sk
Malčáková Helena - 10,- Sk
p.Hlavačková - 50,- Sk
p.Keseli - 60,- Sk
bratia Hronkovičovci - 15,- Sk
p.Paulíková - 20,- Sk
p.Černáková - 30,- Sk
neznáma - 10,- Sk
p.Katráková - 20,- Sk
p.Keseli - 120,- Sk
Lobotková Miriama - 20,- Sk
p.Kopcová - 10,- Sk
sl.Zdichavská - 20,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
Lobotková Miriama - 13,- Sk
neznáma - 6,- Sk
p.Balážová - 50,- Sk
p.Ondrejková - 50,- Sk
Janček Tomáš - 25,- Sk
p.Kazmérová - 80,- Sk
obec Veľké Chlievany - 500,- Sk
p.Urmínsky - 49,- Sk
sl.Zdichavská - 20,- Sk
Alik + Jojo - 34,- Sk
Lobotková Miriama - 10,- Sk
p.Šestáková - 10,- Sk
neznámy - 2,- Sk
p.Mrižová - 100,- Sk
sl.Mrižová - 700,- Sk
sl.Velčická - 2,- Sk
p.Katriňáková - 20,- Sk
p.Bočkayová - 20,- Sk
p.Dajčarová - 68,- Sk
p.Schwarz - 5,- Sk
p.Herdová - 20,- Sk
p.Schwarzová - 20,- Sk
p.Lisáková - 20,- Sk
p.Kopcová - 20,- Sk
Lobotková Miriama - 50,- Sk
p.Medeková - 20,- Sk
p.Katrák - 3.000,- Sk
Černák Maroš - 50,- Sk
sl.Mrižová - konzervy Darling - 7x
p.Machová - 20,- Sk
p.Dobiášová - 20,- Sk
Janček Tomáš - 30,- Sk
p.Schwarzová - 20,- Sk
p.Škorcová - 20,- Sk
p.Santaiová - 20,- Sk
p.Vinciová - 100,- Sk
p.Ondrejková - 20,- Sk
p.Kazmérová - 5,- Sk
Lobotková Miriama - 20,- Sk


 

ROK 2006

Merašická Zuzana + Hanesová Marcela - 1.071,- Sk
p.Hlipalová - 20,- Sk
Sivčová Eva - 40,- Sk
p.Cvancigerová - 50,- Sk
p.Ravingerová - 100,- Sk
Lisý Ivan - 1.000,- Sk
Malčáková Helena - 140,- Sk
Krajčík Robo- 500,- Sk
Holbová Martina - 90,- Sk
Zacharová Lucia - 20,- Sk
neznámy - 3,- Sk
p.Kazmerová - 200,- Sk
Lobotková Mirka - 100,- Sk
Bezáková Zuzana - 70,- Sk
Jojo + Alik - 50,- Sk
Ševčíková Veronika - 50,- Sk
p.Zubatá - 30,- Sk
p.Balážová - 20,- Sk
p.Balážová - 30,- Sk
Hanesová Marcela - poskytuje auto + pohonné hmoty
Merašická Zuzana - poskytuje fotoaparát + pohonné hmoty
Malčáková Helena - poskytuje auto + pohonné hmoty + fotoaparát
Zacharová Lucia - 120,- Sk
p.Adamkovičová - 20,- Sk
neznámy - 53,- Sk
Hronkovič Jozef - 23,- Sk
Cavalier Hoki - 3,50 Kč
Malčáková Helena - 20,- Sk
Koker Jerry - 30,- Sk
Holbová Martina - 210,- Sk
Turček Ivan - 10,- Sk
Bezáková Zuzana - 50,- Sk
p.Ravingerová - 12,- Sk
Milan Čakajda + Ľuboš Goga ( TOP-REFAL s.r.o.
) - 1.800,- Sk
Hronkovič Jozef - pohonné hmoty v hodnote 250,- Sk
Labrador Alik - 10,- Sk
Štefánik Rastislav - 10,- Sk
Majdová Gabriela - 10,- Sk
p.Kratochvílová - 5,- Sk
Ing. Peter Krošlák ( PAP-PEX SLOVAKIA s.r.o. ) - 1.500,- Sk
Franková Anna - 40,- Sk
p.Zubatá - 21,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
p.Kratochvílová - 10,- Sk
neznámy - 15,- Sk
MUDr.Meluš Márius - 200,- Sk
Lisý Ivan - 357,- Sk
Lisý Ivan - 357,- Sk
Pavlík Peter - 45,- Sk
p.Bartová - 8,- Sk
EUKANUBA - PREMIUM PLUS, s.r.o.
- krmivo
Zdichavská Mária - 30,- Sk
p.Katriňáková - 10,- Sk
sl.Janíková - 20,- Sk
Sivčová Eva - 20,- Sk
p.Katráková - 10,- Sk
Lisý Ivan + Malčáková Helena + Hanesová Marcela - poskytujú kancelárske potreby
p.Hlavačková - 100,- Sk
sl.Opartyová - 15,- Sk
p.Kubina - 20,- Sk
p.Dajčarová - 23,- Sk
Sivčová Eva - 20,- Sk
p.Čerevková - 20,- Sk
Jojo + Alík - 20,- Sk
Jebavá Šárka - vyrobila pre nás banner
p.Katráková - 22,- Sk
Bezáková Zuzana - 70,- Sk
Krajčík Robo - 100,- Sk
p.Čavojská - 30,- Sk
Sivčová Eva - 15,- Sk
p.Fabryová - 10,- Sk
p.Katrák - 2.000,- Sk
Jojo + Alik - 10,- Sk
p.Katrák - 1.000,- Sk
p.Hipiková - 20,- Sk
neznámy - 20,- Sk
Černák Maroš - 20,- Sk
neznámy - 3,- Sk
p.Kratochvílová - 100,- Sk


 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
  Ďakujeme !

 

slobodazvierat.to@gmail.com